Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

torsdag 7 december 2017

Och varför höjs garantipensionen?

Svar: Garantipensionen följer inflationen och räknas om med det så kallade prisbasbeloppet, och syftet är att köpkraften ska vara oförändrad. Regeringen fastställer prisbasbeloppet varje år utifrån förändringen av konsumentprisindex.

Just i år är höjningen större för garantipensionen än för inkomstpensionen eftersom inflationen är högre än tidigare. Mest rimligt vore att de utvecklades på samma sätt för att de ekonomiska klyftorna bland pensionärer inte ska växa så snabbt.

Vad händer med bostadstillägget efter årsskiftet?

Svar: Nästa år föreslås också en höjning av bostadstillägget. Dels kommer ersättningsnivån höjas från 95 till 96 procent upp till en bostadskostnad på 5 000 kronor per månad, dels höjs taket till 5 600 kronor per månad (och för de 600 kronorna blir ersättningsnivån 70 procent dvs 420 kronor).

I vanliga fall brukar bostadstillägget minska med nästan lika mycket som pensionen höjs. Nu kommer även de som har bostadstillägg få mer i plånboken. Hur mycket beror på hur hög bostadskostnaden är och om man är ensamstående eller sammanboende, men upp till 470 kronor mer per månad kan det bli vid en bostadskostnad på 5 600 kronor eller mer. Det är visserligen en relativt stor höjning men ganska långt ifrån PRO:s krav om att taket ska höjas till minst 7 000 kronor som en följd av ökade kostnader, framförallt för dem som bor i hyresrätt.

Vad händer med pensionerna efter årsskiftet 2018?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar