Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

tisdag 7 november 2017

Sverige har flest fattigpensionärer i Norden

Var sjätte person i Sverige, som är 65 år eller äldre, har en inkomst som innebär risk för fattigdom. Det är en något högre andel än bland äldre i andra nordiska länder.Sverige har den högsta andelen äldre med en disponibel inkomst under den relativa fattigdomsgränsen bland de nordiska länderna. Ungefär 17 procent av de som är 65 år eller äldre har låg disponibel inkomst jämfört med mellan 9 och 12 procent i övriga Norden.

Enligt EUs definition befinner sig en person i risk för fattigdom om man lever i ett hushåll där den disponibla inkomsten, inklusive sociala transfereringar, per konsumtionsenhet är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga i befolkningen.

I genomsnitt befinner sig 14 procent av befolkningen inom EU under inkomstgränsen som kan innebära risk för fattigdom.

Äldre kvinnor har i högre utsträckning än äldre män en låg disponibel inkomst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar