Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

fredag 13 oktober 2017

Dags att ställa sig bakom nollvisionen för fallolyckor

Fallolyckor leder varje år till 1 700 dödsfall, 300 000 sjukhusbesök och en sammanlagd kostnad för samhället på 24 miljarder kronor årligen. Det handlar med andra ord om mycket mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Men olyckorna går att förebygga.


PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna kräver att riksdagen beslutar om en nollvision för fallolyckor. Foto: Colourbox, PRO, SKPF, SKF.

Många fallolyckor går att förebygga. Socialstyrelsen anser att vi ska ”Balansera mera” med fokus på näringsrik mat, styrke- och balansträning och god läkemedelsanvändning. Det hörsammar och arbetar vi pensionärer aktivt med eftersom bättre balans minskar risken för fallolyckor. Men det räcker inte - det finns också ett samhälleligt och politiskt ansvar att stoppa fallskador.

För 20 år sedan beslutade riksdagen om en nollvision för trafikolyckor. En rad organisationer, myndigheter, kommuner och företag arbetar tillsammans för nollvisionen. När nollvisionen för trafik antogs låg antalet omkomna i trafiken på cirka 500 per år, år 2016 omkom 270 personer. Det är fortfarande för många, men nollvisionen har gett resultat - antalet döda och skadade i trafiken har minskat successivt. Samma angreppssätt användes då samhället började bekämpa barnolycksfall på 1950-talet. Antalet barn som skadas och dödas har sedan dess minskat dramatiskt.

Läs hela inlägget här  >>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar