Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

söndag 3 september 2017

Sveriges oerhörda naivitet

När ska naiva Sverige sluta dela ut skattepengar till privata kapitalstarka aktieägare? Privata intressen skall naturligtvis drivas privat och med privata medel.

Kan inte privata företag drivas på sunda villkor ska företagen inte drivas alls. Att driva företag med skattepengar är osunt och kan räknas som illojal konkurrens!

Så brukar ju högeralliansen bräka när det gäller annan skattefinansierad verksamhet. Men när det gäller skolan som är Sveriges framtid, går det ann att driva dessa osunda företag med skattepengar.

Så brukar ju högeralliansen bräka när det gäller annan skattefinansierad verksamhet. Men när det gäller vård och i synnerhet vård av gamla, tycker månglarna att det är fritt fram med utnyttjande av skattepengar.

Sverige är ensamt i världen med att tillåta vinstdrivande aktiebolag i grund- och gymnasieskola. Hur kan det komma sig?

Vinstdrivande skolor väljer billiga elever.

Obegränsade vinster i skolan unikt.

Akta er för vinstdrivande skolor.

Majoritet av svenskarna vill begränsa vinster i välfärden.

En skola ska inte kunna gå i konkurs och lämna eleverna i sticket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar