Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

lördag 23 september 2017

PRO välkomnar ytterligare skattesänkningar

    FOTO: Sören Andersson

Regeringen presenterade förslaget att sänkt skatt för pensionärer ska omfatta fler. 4,4 miljarder ska gå till sänkt skatt för pensionärer 2018. – Men sänkt skatt löser inte problemen med de alltför låga pensionerna, säger Christina Tallberg.

- Det är bra och glädjande att regeringen lyssnat på oss. PRO har kämpat i 10 år för en rättvis beskattning av pensionärer. Att de nu väljer att utvidga förslaget till att omfatta fler är mycket positivt. Vi har också fått besked om att skatteklyftan ska vara sluten 2020. Men sänkt skatt löser inte problemen med de alltför låga pensionerna. För det krävs förändringar i pensionssystemet, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

- Alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden kommer med det här förslaget, efter den 1 januari 2018, att betala lika skatt som den som arbetar, med samma inkomst. Det är en stor grupp som omfattas, både kvinnor och män.

- Det är många PRO-medlemmars engagemang, under lång tid i hela landet, som nu ger resultat. PRO:s krav tas på allvar. Det är bra inför kommande val.

PRO välkomnar regeringens förslag om ytterligare skattesänkningar för pensionärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar