Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

torsdag 7 september 2017

Populism - dagens modeord

Populism – ett modeord som behöver bli bättre definierat för att vi ska förstå vad det är för politiska trender som håller på att förändra land efter land, men också internationella relationer. Statsvetarprofessorn Kjell Goldmann har borrat djupare i begreppet.

I politikens språk är begreppens innebörd flexibel så att de i skilda lägen ska passa användaren. I det analytiska språket eftersträvas tydlighet och precision så att systematisk undersökning ska bli möjlig. I politiken används begrepp för att få oss att gilla och ogilla, i forskning för att problematisera.

Typiskt för det politiska språket är att bedömningsproblem och målkonflikter sopas under mattan. Typiskt för analytiskt språk att osäkerheter och svårigheter framhävs. När ett begrepp används både för att göra politik och för att analysera politiken är det klokt att vara försiktig, om man självständigt vill ta ställning till sakfrågorna.

Läs mer om: Populism är ett sådant begrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar