Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

tisdag 12 september 2017

Majoritet för vinstbegränsning i välfärden

Nästan hälften av alla tillfågade i en undersökning, som Novus och SVT Nyheter har tagit fram, vill ha begränsningar i vinstuttag i skola, vård och omsorg.

I undersökningen som genomfördes med tusen persone vill endast 27 procent att företag inom skola, vård och omsorg ska få gå med hur stor vinst som helst så länge kvalitetskraven uppfylls eller att de själva få bestämma över eventuell vinst.

Men majoriteten vill att vinsterna antingen ska begränsas eller förbjudas helt. Nästan hälften, 49 procent, anser att vinster ska förbjudas helt, eller med krav på återinvestering i verksamheten.

En knapp femtedel, 19 procent, vill se vinsttak på tio procent (normalt i företag 3-4 %), samtidgit ska det finnas kriterier på att företagen uppfyller kvalitetskraven.

– Det intressanta här är att man, trots den här splittringen, ändå kan konstatera att det finns en klar och tydlig majoritet som vill begränsa eller stoppa vinster i välfärdsföretagen, säger Mats Knutson politisk kommentator på SVT Nyheter, i en kommentar på SVT Nyheter.

Här & Nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar