Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

onsdag 6 september 2017

Hon kräver wifi för äldre och sjuka

Jag läser en artikel i Skånska Dagbladet. Och anser den vara så bra så att jag kopierar den i sin helhet här. Alltfler äldre har datorer idag. Då ska det finnas möjlighet för äldre att kommunicera med anhöriga. Dessutom att enkelt kunna följa vad som händer i vårt samhälle och ute i stora världen.
--------
När Klas Olofsson tvingades flytta till Bellevugårdens boende på grund av neurologiska skador var beskedet att wifi snart skulle finnas tillgängligt – ett måste för hans vardagliga sysslor. Men något internet kom aldrig. Då gjorde hustrun Britt Olofsson slag i sak och skickat in ett medborgarförslag till kommunen.

När Klas Olofsson plötsligt drabbades av lungcancer blev påföljden svåra neurologiska skador som påverkade både tal och rörelseförmåga. Han tvingades i mars att flytta till Bellevuegårdens boende för att få den hjälp han behöver i vardagen.

Redan innan flytten skedde hade hustru Britt Olofsson kontinuerlig kontakt med boendets IT-avdelning för att försäkra sig om att wifi skulle finnas tillgängligt. Gång på gång fick hon svaret att de inväntade leverans för vidare montering, men när hon i april åter kontaktade ansvarig kom helt andra besked.
– Plötsligt sa de bara nej, det fanns inga pengar till detta. Då slog det gnistor för mig, berättar hon.

Att wifi är en viktig fråga för både Klas och Britt beror bland annat på att Klas själv inte kan hantera böcker eller tidningar på grund av sina neurologiska symptom. Däremot med hjälp av en läsplatta och assistans från familj eller personal är det möjligt för honom att unna sig sysselsättningen.

Även Skype och sociala medier har varit en viktig del i Klas vardag för att kunna hålla bra kontakt med sina nära.
– Utan internet är det inte möjligt för honom att göra detta. Dessutom är det 40-talisterna som nu börjar flytta in på äldreboendena, människor som använt sig av datorer under sitt yrkesmässiga liv. Med internet öppnas helt andra möjligheter för de boende och höjer på många vis livskvaliteten för dessa, säger Britt Olofsson.

Och att teckna eget internet är det inte fråga om.
– Vi har så höga utgifter för boende och mat redan så det skulle inte fungera. Tillsammans med sin man har hon istället gjort slag i sak och skickat in ett medborgarförslag till kommunen. Ärendet har hamnat hos Socialnämnden, och där tittar man på lösningar för wifi på särskilda boenden.
– Det är helt rätt och det är ett viktigt steg att ta. Vi har med detta i vår investeringsbudget inför kommande år, berättar Roger Jönsson som är ordförande på socialnämnden i Ystad. Enligt honom handlar det först och främst om att införskaffa wifi i det allmänna utrymmena på boendena, så som i allrum, kök och korridorer – något som ska genomföras under 2018 och 2019.

Han menar också att det har varit på tal tidigare, men att det då endast diskuterats vilken typ av lösningar som skulle kunna fungera.
Britt Olofsson tycker socialnämndens besked är mycket positivt.
– Det är inget dåligt framsteg inte. Då hoppas jag bara att det finns utrymme för detta under nästkommande år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar