Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

fredag 22 september 2017

Borgerliga SPI splittras allt mer

SPI arbetar hårt för äldre varje dag. SPI:s partiledare Göran Dandelo (fd M och SD) och Bo Fridolph (fd Fp) tar till orda angående avdelningen i Halmstad.

Under de senaste åren har personmotsättningar skakat vår avdelning i Halmstad. Båda våra mandat i fullmäktiga är idag besatta av så kallade ”politiska vildar”. Partiledningen har hela tiden varit informerade om turerna, om än inte i minsta detalj.

När Bo Fridolph valde att lämna ordförandeskapet och sitt medlemskap i avdelningen berodde det helt och hållet på riktningen som majoriteten i styrelsen ville gå. Brutet avtal med ”femklövern”, samarbete med Socialdemokraterna samt förhandlingar om samarbete med Sverigedemokraterna.

När nu styrelsen för avdelningen säger sig vilja ”namnändra” till Trygghetspartiet, är detta en direkt lögn. Rikspartiet har, genom en visselblåsare i styrelsen, fått tillgång till sådan dokumentation att det är ställt utom tvivel att avdelningens styrelse har förhandlat med det inregistrerade partiet, Trygghetspartiet, och att avsikten är att gå upp i detta parti.

Min kommentar: SPI "Välfärden" splittras allt mer. SPI "Välfärden" tillsammans med M handlar knappast om välfärd. Snarare om Ofärd. Så vad är SPI idag? Jo en samling hoppjerkor, som inte har någon politisk hemvist. Spi består bara av en massa arvodeslycksökare.

Läs hela det gråtmilda inlägget >>>

Lite kuriosum här:

Före detta Sverigedemokrater starta nytt parti

Nu är det klubbat – SPI blir Trygghetspartiet

Trygghetspartiet skapar kaos

Sverigedemokrat byte parti

SPI och SD går samman

SD-ledamot byter parti

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar