Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

fredag 29 september 2017

Arbets­förmedlingens tydliga krav på individen


Sverige och svensk ekonomi är i en ny styrkeposition som regeringen vill använda för att bekämpa de klyftor och den arbetslöshet som fortfarande splittrar vårt land.

Därför satsar vi på fler lärare, poliser och sjuksköterskor i budgetförslaget för 2018. Vi förbättrar situationen för barnfamiljer och studenter. Avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs och en karensdag i a-kassan tas bort.

Dessutom sänker vi skatten för 1,5 miljoner pensionärer. Hälften av överskottet för nästa år går till att betala av på statsskulden och hälften går till reformer som kommer alla till del. Det är att ta ansvar för Sverige.

...........

Sammantaget innebär budgeten för 2018 goda förutsättningar att bekämpa klyftor och säkerställa att hela Sverige ska ta del av det nya starka ekonomiska läget som vi befinner oss i.

Läs fortsättningen här >>>

Budgetpropositionen för 2018

Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar