Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

onsdag 27 september 2017

Äktenskap bra för minnet

FOTO: SCANPIX

Ett ovanligt bra och relevant inlägg av Åsa Svennebäck från Svt 7 december 2012. Det är bra och allmängiltigt än idag, trots alla vanhedrande och slapphetens skilsmässor

Minnen av händelser är bättre hos gifta personer än hos ensamstående, det visar en doktorsavhandling i psykologi vid Örebro universitet.

I sin avhandling har forskaren Hossein Mousavi-Nasab inte bara funnit att gifta personer har bättre minne än ensamstående utan också att minnet försämras i lägre grad hos gifta.

Han har också sett att ett socialt aktivt och engagerad livsstil är ett skydd mot försämringar av minnet.

Det är en vanlig uppfattning att så kallade kognitiva aktiviteter, som att läsa böcker, gå på kurs eller annan tankeverksamhet, är bra för minnet. Lite överraskande har Hossein Mousavi-Nasab också funnit motsatsen, det vill säga att bra minneskapacitet gör att en person kommer att ägna sig åt kognitiva aktiviteter.

Ett annat resultat är att det inte tycks spela någon roll om känslomässiga erfarenheter är positiva eller negativa. Kognitiv stimulans, bra eller dålig, är ett skydd mot försämring av minnet.

Avhandlingen visar att sociala relationer och sammanhang har stor betydelse för fysisk och psykisk hälsa. Var sjunde person över 65 år anser sig påverkade av social isolering och depression. Ensamma människor löper större risk för kognitiva problem. Insatser som främjar aktiva sociala kontakter påverkar hälsa och tankeverksamhet positivt.

Läs reportaget här >>>

Äktenskap och sociala relationer är bra för minnet

Ensamboendet ökar i hela världen och Sverige ligger i topp

Anknytningsrepresentationer och upplevelser av social acceptans hos ensamstående kvinnor...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar