Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

tisdag 1 augusti 2017

Rasism, apartheid eller bara ålderism

Jag förvånas ofta över alla svenskars flathet mot "överheten" (politiker). Mina tankar går till behandlingen av pensionärer, låginkomsttagare och rörelsehindrade.

Jag tänker närmast på busskort! I dagarna kommer jag att bli begåvad med gratis busskort och blir då medvetandegjord om att mitt kommande gratisa busskort har stora begränsningar. För jag får bara åka buss gratis mellan 09:30 och 15:30 på vardagar.

Jag läser då om att SKL rekommenderar alla kommuner att ge alla flyktingar gratis busskort. Men var jag än läser någonstans, ser jag ingen begränsning i flyktingars åkande tidsmässigt.

I Sydafrika och USA kallades och kallas detta beteende, alltså skillnaden mellan pensionärers och flyktingars bussåkande för APARTHEID! Undrar vad det kallas uppe på SKL:s kontor i staden Nueva de Stockholmia?

Några kissnödiga gråterskor förfasar sig nu över detta mitt skrivna verk. Man ska inte jämföra olika grupper mot varandra. Må så vara, men det sker ju jämförelser mellan pensionärer och "andra grupper" mest hela tiden.

Fattiga pensionärer anses mycket rika idag. Jag vill då se och träffa den fattiga pensionär som håller med om detta. Den verkliga verkligheten syns tydligen olika med olika ögon och från olika platser i vårt avlånga land. I synnerhet med och från Mittens rike Stockholmia!

Så min fråga i rubriken om de ovan skrivna påståendena ska kallas rasism, apartheid eller bara ålderism, är mycket relevant!

Min hemula fråga är, när pensionärerna ska få åka gratis hela dygnet och alla dagar i veckan, i Halmstad? Min fråga är ställd till bland andra kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar