Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

tisdag 1 augusti 2017

Politiker och politiker

Jag funderar ofta över politikerrollen i vårt ädla svenska samhälle och har kommit fram till följande. Det finns enligt mitt förmenande och enligt min vida erfarenhet två diametralt skilda politiker.

Den ena gruppen politiker, vilken är i antal snabbt sjunkande. Det är gruppen hederliga politiker som vill landet Sveriges väl och ve. Dessa politiker är oftast pålästa och kunniga.

Den andra gruppen politiker, vilka är i antal snabbt stigande. Det är politiker som gärna går över ”kroppar” för att nå de arvodesstinna positionerna. Denna grupp saknar empati, kunskap och utbildning.

Min hemula fråga är hur Sverige ska göra för att få fler politiker från första gruppen och färre politiker från andra gruppen? Ett sätt, är att kryssa för presumtiva politiker långt ner på valsedlarna. Gärna efter nummer femton, men helst efter nummer tjugo och neråt på valsedlarna.

Troligen får vi helt andra politiker då.
Troligen får vi politiker med mål i mun.
Troligen får vi politiker med mål i sikte.
Troligen får vi politiker som vågar utmana.

Kan ni tänka er det scenariot? Ni behöver absolut inte hålla med om mitt resonemang, men fundera gärna ett tag på min sköna tanke.

För Sverige i tiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar