Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

tisdag 8 augusti 2017

Plusbostad kan vara framtidens boende

Eftersom många äldre inte har råd att flytta in i nybyggda bostäder kommer det att handla om kommunala subventioner för de här plusbostäderna.

– Vi kommer att utreda detta vidare. Eventuella subventioner kommer att gå specifikt till kostnaderna för gemensamhetslokaler och värdar.

Tanken är att kön för pensionärer och äldre till plusbostäder ska gå via HFAB:s bostadskö, inte via hemvårdsnämnden.

– Vi tänker oss också en särskild samordningsroll på kommunen för att planera byggandet av plusbostäder, och även få i gång privata byggherrar.

– Övriga slutsatser av medborgardialogerna för äldre kommer också att bli föremål för fördjupade utredningar, förklarar Jennie Vidal.

Det handlar bland annat om byggande av fler hyresrätter, hospice, ökad kontinuitet i hemtjänsten, flexiblare biståndsbeslut inom hemtjänsten, slopande av krav på biståndsbeslut till äldreboende för personer över en viss ålder samt fortsatt satsning på maten inom äldreomsorgen.

Reportage i HP 12/4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar