Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

onsdag 30 augusti 2017

Om gratis busskort för pensionärer

Jag undrar över om gratis busskort i Halmstad kommun handlar om rasism, apartheid eller bara ålderism?

Ni pålästa läsare av Hallandsposten och andra medier vet vad rasism och apartheid betyder, men ålderism verkar inte så känt. Så jag sammanfattar vad ålderism betyder. Ålderism är ett begrepp som innefattar både fördomar, stereotypa föreställningar och diskriminering.

Ålderism kan jämföras med begrepp som rasism och eller sexism.I bland annat Halmstad får pensionärer som har fyllt 70 år gratis busskort. Det är gott och väl, men det finns en liten om än så liten hake.

Pensionärerna får bara åka buss mellan 09:30 och 15:30 på vardagar. Då kan bara de som bor i tätorten utnyttja kortet. De som bor utanför tätorten kan inte utnyttja kortet på grund av att bussarna inte går eller inte går så ofta mellan 09:30 och 15:30.

Den 27 juli 2015 hade Svt ett reportage om att Alla asylsökande som bor i Kalmar län nu har fått var sitt busskort som gäller över hela länet, en unik integrationssatsning som man är först med i Sverige.

Enligt Svt den 29 oktober 2015 rekommenderar Sveriges kommuner och landstings (SKL) att Migrationsverket bör ge nyanlända asylsökande gratis busskort. Då kan de lättare ta sig till exempelvis hälsoundersökningar och slipper utsättas för fara genom att gå längs landsvägar.

Det också, är gott och väl. Lovvärt till och med. Men var jag än läser någonstans och inte läser, ser jag ingen begränsning i flyktingars åkande tidsmässigt.

I Sydafrika och USA kallades och kallas skillnaden mellan olika grupper i samhället för APARTHEID! Jag undrar vad det kallas uppe på SKL:s kontor i vår huvudstad?

Man ska inte jämföra olika grupper mot varandra sägs det. Må så vara, men enligt mig, sker ju jämförelser mellan pensionärer och "andra grupper" mest hela tiden. Tyvärr negativt sett ur våra pensionärers ögon.

Fattiga pensionärer anses mycket rika idag sägs det, enligt media och vilsna politiker. Jag vill se och höra den fattiga pensionär som håller med om detta. Den verkliga verkligheten syns tydligen olika med olika ögon och från olika platser i vårt avlånga land. I synnerhet från Mittens rike - Stockholm!

Så min inledande fråga, om de ovan skrivna påståendena ska kallas rasism, apartheid eller bara ålderism, är mycket relevant!

Får jag ha en önskan, och det får jag ju eftersom Sverige anses vara ett fritt land – eller har varit. Så önskar jag mig en rättvis värld där alla människor oavsett ålder och annat, behandlas lika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar