Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

torsdag 10 augusti 2017

Jag hade prioriterat lägre skatt för pensionärer

                      Fotograf okänd!

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män är stora, större än löneskillnaderna mellan könen. Det allmänna pensionssystemet är i sig könsneutralt men eftersom kvinnor generellt sett har lägre löner, tar större ansvar för familj och barn, i högre utsträckning arbetar deltid och har högre sjukfrånvaro, blir kvinnors pension i snitt 30 procent lägre än mäns.

Med den bakgrunden har pensionsgruppen, som består av företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, under snart två år arbetat med ett projekt kring jämställda pensioner. I december 2016 enades pensionsgruppen om en långsiktig handlingsplan för att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. Handlingsplanen består bland annat av översyn av grundskyddet som tillsattes i februari.
(OBS att V och SD står utanför.)

Läs mer om - Jämställda pensioner

Pensionärer tvingas betala högre skatt

Svd hyllar M:s rasism och apartheid 

Konsekvens av sänkt skatt - privatisering 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar