Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

tisdag 1 augusti 2017

Är Sverige fullt av rasister, eller bara okunniga politiker?

Jag funderar över ofta över alla verbala övergrepp som förekommer i vårt ”öppna” samhälle. Många människor slänger ur sig glosor utan en tanke på glosans innebörd, eller vad den kan ställa till med, för den enskilde som blir drabbad (anklagad).

Nationalencyklopedin beskriver kortfattat följande ofta förekommande glosor som företeelser.

Rasism 

Homofobi

Diskriminering 

Främlingsfientlighet 

Diskrimineringslagen

Jag kan bara konstatera att människan i gemen och politiker i synnerhet blandar ihop nämnda uttryck å det grövsta, utan att egentligen fatta innebörden. Om man ska läsa och förstå det som sägs i NE, ligger många av våra partier mycket nära SD.

Därför funderar jag över ovan nämnda glosor och begrepp?! Vad är rasism, och hur ska man tänka i den allmänna debatten?

Är Sverige egentligen – ett land fullt med rasister, eller bara en massa okunniga politiker?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar